ElmUS.biZ

Създаване на личен, презентационен или бизнес уеб сайт


Оптимизиране за търсачки, привличане на посетители


Изграждане на единен фирмен стил и дизайн


Маркетинг проучване, рекламни стратегии

U n i v e r s a l S o l u t i o n s

Уеб сайт за моят бизнес – Защо ми е необходим сайт в Интернет?

Сайтът работи всеотдайно за Вас
Намалява разходите Ви и гради доверие
Постоянна и двустранна връзка с клиентите
Сайтът продава Вашата продукция
Мислете глобално – действайте локално
Ваш уеб сайт в Интернет е необходимост

Ето накратко основните предимства, които един добре направен сайт в Интернет ще Ви даде във все по-конкурентната бизнес среда:

Сайтът работи за Вас без почивка.

Информацията за Вас и Вашия бизнес – достоверна, изчерпателна, точна и актуална – е достъпна по всяко време чрез Вашия сайт. Той предоставя всичките си възможности и функции на Вас и на посетителите си непрекъснато и без ограничения във времето.

Намалява разходите в офиса Ви.

Защото сам разяснява в детайли всичко необходимо на Вашите клиенти. Всеки обадил се по телефона вече ще пита: „Ама наистина ли?”, вместо да се налага Ваши служители да му обясняват надълго и нашироко оферти, условия, цени и спецификации. Така пестите от заплати и телефони, а и сайта Ви не ще ни аванс, ни повишение, ни отпуск, ни болничен.

Той гради доверие в бизнеса Ви.

С начина, по който Ви представя пред света и с умелото използване на необходимите за Вас възможности на високите технологии, сайтът издава, че Вие сте в крак с времето! Че на Вашия бизнес може да се разчита, тъй като е интелигентно показан, непрекъснато достъпен и отговорен към предложенията и действията си.

Постоянна връзка с клиентите Ви.

Вашите клиенти ще се връщат на сайта Ви винаги, когато имат интерес, въпрос или проблем с Ваш продукт или услуга. Това Ви дава добрия шанс да им отговорите и решите проблемите, но и да предложите новостите си в бизнеса.

И обратна връзка с клиентите Ви.

Особено ценно в бизнеса е да се знае какво мислят потребителите за стоките и услугите, които се предлагат. Вашият уеб сайт ще предложи непрекъсната обратна връзка на клиентите Ви с Вас. Така ще можете да ги задържите при констатиран проблем или недостатък, ще можете да знаете какво още се очаква от Вас и ще добиете достойнство бизнеса Ви да е публично достъпен.

Сайтът продава Вашата продукция.

Сайтът Ви не само описва и добре илюстрира бизнеса Ви, но и предлага евтини, надеждни и лесни за употреба системи за разплащане, така щото на Вас да остане само да доставите продукта и да отчетете приходите си по банковата Ви сметка.

Мислете глобално – излезте на световния пазар.

Струва Ви се невъзможно да си живеете на село в Балкана и да продавате в Нова Зеландия или в Канада? С Вашият сайт в Интернет това е най-лесното нещо! Търсачките ще открият продукта Ви и ще доведат клиента право при Вас.

Действайте локално – покажете къде сте достъпни и полезни.

Уеб сайтът ще помогне да Ви открият именно там, където предлагате услугите си. Чрез целеви маркетингови технологии Вашият професионално направен уеб сайт ще доведе при Вас потребители, които имат нужда от Вас точно там, където работите.

Бъдете конкурентни – Интернет Ви дава неизброими предимства.

Необходимост е за един бизнес да бъде представен в Интернет с професионално изграден и обгрижван уеб сайт. Вече малцина в България не боравят с Интернет и не разчитат на информацията, която той им предоставя. Бъдете в крак с времето и станете част от огромния информационен поток, за да почувствате благата да сте конкурентни на полето на най-модерната и широко достъпна медия в наше време.

!Научете как да подготвите създаването на своят сайт, или се свържете с нас, за да Ви бъдем полезни.

© 2009 – 2024Elm Universal SolutionsEnglish начало за нас връзки контакт