ElmUS.biZ

Създаване на личен, презентационен или бизнес уеб сайт


Оптимизиране за търсачки, привличане на посетители


Изграждане на единен фирмен стил и дизайн


Маркетинг проучване, рекламни стратегии

U n i v e r s a l S o l u t i o n s

Първи стъпки – Как да подготвя създаването на моя уеб сайт?

Подготовка за създаване на нов уеб сайт
Формулиране на точни цели на сайта
Установяване на обичайни потребители
Конкретизиране на свойствени задачи
Сверяване на часовника с конкуренцията
Взаимодействия с уебдизайнера

Уеб сайт Ви е нужен – убедени сте в това, но не знаете как да подходите нататък? Ето как – като размислите върху няколко прости въпроса, чиито отговори ще начертаят основите на сайта.

Формулиране на цели.

Какви цели очаквате уеб сайтът да постига за Вас? Да представя достоверна информация за Вас и собствения Ви бизнес? Да разгласява сред определена група потребители Ваша услуга или стока? Да продава продуктите или труда Ви или да обслужва вече съществуващите Ви клиенти?

Корпоративна визия, маркетинг, реклама, проучвания, продажби – Вашият сайт ще може да свърши всичко това, но определянето на основна цел ще го направи ефективен.

Установяване на аудитория.

Кого адресирате с посланията, които ще излъчва сайта? След като е ясна основната цел, иде ред да се установи аудиторията, към която се обръщате, и която очаквате да има интерес към сайта Ви.

Това е важно, за да се намери подходяща визия спрямо посетителите, но и за да се покаже сайта тъкмо на тези, към които е насочен.

Конкретизиране на задачи.

Каквo бихa очаквали посетителите на уеб сайтa Ви да получат от него? Това, от което се интересуват те е Вашия продукт, стока или услуга. Някакъв интерес, нужда или проблем ги е довел при Вас и е добре сайта да е в състояние бързо да им отговори.

Ето няколко въпроса, които са стандартна мотивация на повечето ровещи се из сайта Ви потребители:

Какво предлагате и на какви цени?

С какво сте по-добри от другите?

Как и къде мога да купя от Вас?

Как най-лесно и бързо да се свържа с Вас?

Защо да взема точно това, а не другото?

Защо да предпочета точно Вас?

Имам проблем с Ваш продукт, какво да правя?

Какво ново предлагате?

Като знаете интересите на посетителите си спрямо Вашите цели, лесно ще бъде да се предложат подходящите отговори или последващи стъпки на видно място в сайта.

Ориентация сред конкуренцията.

Каква визия за Вашия уеб сайт подхожда на Вашия собствен стил? Какви функционалности са необходими за сайта?

Отговорите на тези въпроси стават ясни, когато Вие разгледате сайтовете на конкурентите си и установите следното:

какво Ви харесва или е ценно при тях;

кое у тях липсва или намирате за слабост;

какво най-добре би отличило Вас сред множеството подобни сайтове.

Тук е добре да се запознаете и с нашето портфолио – сайтовете, които сме направили ще Ви подскажат още идеи за стил, визия и функционалност, които да обогатят и избистрят собствените Ви виждания.

Възлагане на същинската работа.

След тези необходими първи стъпки по изясняване на параметрите на Вашия нов уеб сайт, Вие сте добре дошли да се свържете с нас, за да възложите направата на сайта си на професионалисти.

В случай, че все още изпитвате колебания в идеите си или имате неясноти по техническите параметри, ние със сигурност отново ще Ви преведем в разговора през описаните тук етапи на избистряне на идейната концепция и ще Ви помогнем да добиете една предварителна представа за Вашия бъдещ сайт в Интернет.

Последващата реална работа по сайта минава по следните стъпки:

Когато вече сме наясно с Вашите потребности и сме избистрили концепцията на сайта Ви на идейно ниво, ние ще сме в състояние да направим предварителна оценка на проекта, която да Ви предложим заедно с необходимите срокове за работа и изискуемите материали, които ще се очаква да ни предоставите.

!Много е вероятно на този етап все още интензивно да разменяме идеи, да се налагат уточнения и да се избистрят детайли в концепцията за сайта Ви.

След като се съгласим по основните параметри на сайта, цената и сроковете за изработка, ние ще сме готови да започнем същинската работа. На този етап ще Ви предложим писмено споразумение за предстоящото сътрудничество. Освен с подписа си под Договора, от Вас ще се очаква да потвърдите ангажираността си в проекта и като преведете по наша сметка половината от договорената сума.

!Във всеки етап от работата по сайта Вие ще имате възможност да следите процеса на изграждането му и да правите своите коментари и допълнения.

Когато се постигне пълната функционалност и изчистен дизайн на сайта според Вашите изисквания и Вие надлежно одобрите работата ни, от Вас ще се очаква да преведете и остатъка от договорената сума. Едва тогава Вашият сайт ще бъде качен на официалния си адрес и хостинг и ще се направят финални тестове и настройки в съответствие с предварително уговореното мажду нас.

!Стандартна клауза в договорите ни е безплатна подръжката на сайта за два месеца след официалния му старт.

© 2009 – 2024Elm Universal SolutionsEnglish начало за нас връзки контакт