ElmUS.biZ

Създаване на личен, презентационен или бизнес уеб сайт


Оптимизиране за търсачки, привличане на посетители


Изграждане на единен фирмен стил и дизайн


Маркетинг проучване, рекламни стратегии

U n i v e r s a l S o l u t i o n s

Видове маркетингови изследвания на пазарни или обществени нагласи

Маркетинг проучване и изследване
Изследване сегментирането на пазара
Изследване на продуктите
Изследване на рекламата
Изследване на марката
Удовлетвореността на Вашите клиенти

Изследване сегментирането на пазара

Сегментирането на пазара е процес на обособяване на отделни групи потребители, в зависимост от техни общи характеристики.

Сегментационното изследване помага да установите важните за Вас групи потребители, техните потребности, нагласи и предпочитания. Чрез него можете да оцените пазарния потенциал на продуктите си и да откриете целевите групи, в които най-успешно да реализирате бизнеса си.

Изследване на продуктите

Предлагаме широк набор от изследвания за развитие, лансиране и реализация на Вашите нови продукти.

Психологическите и проективните техники първо ще Ви ориентират в избора на най-добрите – от гледна точка на потребителите и пазара – иновативни решения.

След това идентифицираме потенциално-успешните Ваши нови продукти, като тестваме техните концепции в реална среда.

И накрая непосредствено преди пускане на Вашия продукт на пазара, ние правим тестови изследвания на дизайна, опаковката и цената, които да Ви насочат към най-подходящата форма за лансиране и успешна реализация.

Изследване на рекламата

Чрез тези изследвания установяваме ефективността на Вашата реклама – била тя печатна или в електронни медии като радио, телевизия или интернет. Фокусираме проучванията си върху всеки от етапите на Ваша конкретна кампания или изследваме цялостния начин, по който потребителите възприемат рекламните Ви послания чрез разнообразни техники за предварително тестуване на рекламни концепции. Така Вие ще разберете до каква част от таргет потребителите са достигнали посланията Ви, как са били възприети и каква е ефективността на използваните рекламни канали. Това ще Ви спести пари и ще добави стойност към вложенията Ви.

Изследване на марката

Чрез пълен набор от изследвания проследяваме във времето развитието и представянето на Вашата търговска марка на пазара по следните показатели:

степен на запознатост (brand awareness),

визия (brand image),

устойчивост (brand health),

стойност (brand equity),

позиция на пазара,

фактори за избор на определена марка и пр.

Чрез тези изследвания можете да разберете защо потребителите избират една марка, каква е степента на лоялност към нея, как се променят предпочитанията им, какви са Вашите позиции спрямо тези на конкурентите Ви в съответната продуктова категория и как можете да ги подобрите.

Изследване на удовлетвореността на клиентите

В дългосрочен план удовлетвореността на клиентите е най-важният фактор за запазване на стабилни позиции в конкурентна пазарна среда. Ние знаем колко важни в бизнеса са очакванията и изискванията на клиентите, доброто обслужване и навремен­ните реакции при възникване на проблем. Изследванията на удовлетвореността и лоялността на потребителите Ви дават възможност да проследявате оценките на Вашите клиенти и да формирате гъвкави стратегии за постигане на максимална удовлетвореност. Те измерват възприемането на марката или продукта както като цяло – обща удовлетвореност, така и по специфични показатели – удобство, издържливост, начин на употреба, поддръжка, удовлетвореност от обслужването, съотношение цена–качество, вероятности за повторно закупуване или препоръки към други хора и пр.

!Вижте методите, по които събираме информация за тези изследвания или се свържете с нас за да Ви бъдем полезни с опит, знания, креативност и дискретност.

© 2009 – 2024Elm Universal SolutionsEnglish начало за нас връзки контакт